03(62)39-96-162 10-maktab@xonqa.uz Saytga so'ngi ma'lumot qo'shilgan sana: 18-09-2019, 11:07
Qaydnoma
dle newtemplates.ru

Alisher Navoiy hayoti va ijodi mavzusida o'tkazilgan ochiq dars konspekti

admin 11-02-2017, 15:21 7333 Mediateka » Tadbirlar

 

 

 

Xonqa tumanidagi 10-son umumiy orta talim maktabining ona tili va adabiyot fani oqituvchisi Azimova Nasibaning

"Alisher Navoiy hayoti va ijodi

Mavzusida o`tkazgan bir soatlik ochiq dars konspekti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sana 25.01.2017- yil

Sinf 6-A

Fan Adabiyot

Mavzu: Alisher Navoiy hayoti va ijodi

 

Darsning maqsadi:

Talimiy maqsad:Oquvchilarga adabiyotning mazmun-mohiyati xususida umumiy malumot berish, oquvchilarning Alisher Navoiy hayoti va ijod yo`liga oid bilimlarini kengaytirish, yangi malumotlar bilan tanishtirish.

Tarbiyaviy maqsad:Navoiyning ozbek millati uchun qilgan xizmatlarini takidlagan holda oquvchilarga milliy iftixor tuygusini shakllantirish, ularning kitobga bolgan etibori va qiziqishini kuchaytirish.

Rivojlantiruvchi maqsad: Adib ijodi orqali oquvchilar dunyoqarashini rivojlantirish.

Darsning metodi: Interfaol, guruhlararo musobaqa.

Darsning usuli: Aqliy hujum, klaster, "BBBmetodi, "Xotira, "Zinama-zina, "Oq terakmi ko`k terak oyini asosida savol javob.

Darsning jihozi:

Navoiy haqidagi asarlar va Navoiy asarlari toplami, rasmli korgazmalar, slaydlar, testlar, krossvord, tarqatmali materiallar, o`quvchilar bilimini ballash uchun turli xil rangdagi gullar.

Darsning shiori: Odami ersang, demagil odami,

Onikim yoq, xalq gamidin gami.

Dars taqsimoti:

Tashkiliy qism 5 daqiqa

O`tilgan mavzuni so`rash 10 daqiqa

Yangi mavzu bayoni 10 daqiqa

Yangi mavzuni mustahkamlash 10 daqiqa

O`quvchilarning bilimini ballash 5 daqiqa

Uyga vazifa berish 5 daqiqa

Darsningborishi:

I. Tashkiliyqism:

1. Salomlashish.

-Assalomu alaykum, dono oquvchilarim!

-Valaykum assalom, aziz ustoz, muallim!

Bizlar shaymiz saboqqa, hamda bilim olmoqqa,

Jon-u dildantinglaymiz, ozingizberingtalim

2.OzbekistonRespublikasiDavlatMadhiyasinikuylash:

-Assalomona yurt toglarolkasi,

Tarif, tavsifingniyoqnihoyasi,

Sengabagishlanurmuqaddasqoshiq-

Bu ozbekeliningozmadhiyasi!

3.Adabiyotgakirish:

-Barakalladonolarim, aqlirasozukkolarim

Adabiyot sozi nima, tili shirin burrolarim?

-Adabiyotsher, dostonemas,

Roman emas, hikoyaemas.

Adabiyotrutubataro,

Hayratbilanyutilgannafas

-Adabiyotnasokinohang,

Na baqiriq, naqayguli un,

Adabiyotonaxalquchun,

Vatanuchun, sevgiuchunjang.

-Adabiyotchetititilgan

Qolyozmamas, qoyilsaasrab.

Adabiyotdorgatortilgan

Shoir-BoborahimMashrab!

-Demak, adabiyotbu:

A-llomalaribrati,

D-onolarninghikmati,

A-lisher "Xamsasi-yu,

B-oburshohsheriyati.

I-jodkormahsuli-yu,

Y-ozuvchilarromani,

O-doblilarmakoni-yu,

T-alantsizlararmoni.

Shundansongbugungidarsqoidalaribilanoquvchilarnitanishtiriladi.

Darsqoidalari:

1. Ozarohurmat2. Erkinfikrlash

3. Dostonamunosabat4. Ozgalarfikrinihurmatqilish

5. Ahiljamoagaaylanish6. Vaqtgaamalqilish

1. Sinfoquvchilariniguruhlargabolish:

Undaoquvchilarniuchguruhlargabolamiz.

1. "Topqirlar

2. "Zukkolar

3. "Bilimdonlar

Ulardanuchnafaroquvchinitanlab, ekspertguruhinituzibolamiz. (darsnikuzatishuchunkirganoqituvchilardanekspertguruhituzsa ham boladi.) Ekspertguruhiazolarioquvchilarningharbirshartboyichaberganjavoblarinibaholabboradilar.

Bundaozlarigasardorhamdashiortanlaydilar

Shiorlar: 1. Adabiyotyashasa millatyashaydi.

2. Oz-oz organib dono bolur,

Qatra- qatra yigilib daryo bolur

3. Intilganga tole yor.

Tashkiliy qismdan song, manaviyat daqiqasi otkaziladi. Bunda har bir guruhdan oquvchi chiqib, ragbat sozlari ortiga yashiringan savollarga javob beradilar.

-Oquvchilar sizlar bilan siyosiy bilimlarimizni takrorlab olishimiz uchun "Xotira oyinini otkazib olamiz.

Shundan song siyosiy savol-javob otkaziladi.

II. O`tgan mavzuni so`rash va mustahkamlash.

O`tilgan mavzuni so`rash uchun Oq terakmi, ko`k terak o`yin qo`shig`i asosida savol-javob o`tkaziladi.

O`qituvchi: O`tgan darsda qanday mavzu o`tilgan edi?

O`quvchi: Xalq qo`shiqlari.

O`qituvchi Qo`shiq necha xil bo`ladi ?

O`qituvchi: "Qo`shiq- jon ozig`i deganda nimani tushunasiz?

O`qituvchi: Xalq qo`shiqlari qanday xususiyatlarga ega?

O`qituvchi Qaysi qo`shiqlarni o`yin qo`shiqlari deya olamiz.

O`qituvchi: Mavsum qo`shiqlari sirasiga qaysi qo`shiqlar kiradi?

"Baliq skeleti chizmasi asosida qo`shiq turlari yoritilishi.

III. Yangi mavzu bayoni: "BBB metodi asosida.

Dastlab o`quvchilardan Alisher Navoiy hayoti va ijodi to`g`risida bilgan ma`lumotlarini so`rayman, keyin qanday ma`lumotlarni bilishni xohlashlarini va dars oxirida qanday ma`lumotlarni bilib olganliklarini so`rayman.

 

Darsning qisqacha mazmuni:

M A L U M O T L A R

Buyuk mutafakkir shoir, olim, musiqachi, rassom va davlat arbobi, ozbek adabiy tilining asoschisi, Bobur tabiricha, tili Andijon shevasi bilan rost bolgan Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevralda Hirotning Bogi Davlatxona atalmish joyida dunyoga kelgan.

Navoiy 7-8 yoshlaridanboshlabsherlaryozaboshlaganva 15 yoshidashoirsifatidatanilgan. OzbekchasherlarigaNavoiy (navo - kuy, ohang; bahra, dard, gam), forschasherlarigaFoniy (otkinchi) taxal-luslariniqollagan.

U kopginaxalqparvarliksiyosatiniamalgaoshirishgaurindi: shaharlarniobodqildirdi, ariqlarqazdirdi, shifoxonalar, kutubxonalarqurdirdi. U Ixlosiya, Nizomiy, Xisraviyakabimadrasalar, Xalosiya, Shifoiya, Fanoiya, kabixonahoqlar, onlabmasjidlar, 52 rabot, 20 hovuz, 16 koprikva 9 hammomqurdirgan.

NavoiytarixchiMirxond, sherilminingbilimdoniAtoullohHusayniy, kopfanlarniegallabshuhratqozonganHusaynVoizKoshifiykabilarnitarbiyalagan.

ASARLARI

Vaqfiya, Xamsa, TariximulukiAjam, Sabatiabhur (Ettidengiz lugatshunoslikkaoid), Muhokamatul-lugatayn, Mezonul-avzon, Munshaot, Majolis un-nafois, Lisonut-tayr, Tarixianbiyovahukamo, Sirojul-muslimin (Musulmonliknuri 1488), HolotiSayidHasanArdasher, HolotiPahlavon Muhammad, Xamsatulmutahayyirin, Nazmul-javohir(1485, 266 ruboiydaniborat), Nasoimul-muhabbat, Mufradot, Hiloliya(1469), Tuhfatul-afkor, Aynul-hayot (qasida), Fusuliarba (Tortfasl, qasidalartoplami), Sittaizaruriya (Oltizaruriyat, qasidalartoplami), Mahbubul-qulub vaboshqalar

Oqituvchiyangimavzunibayonlagandansong, oquvchilarolganbilmlariasosidaklasteryasaydilar.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

G

 

 

 

 

 

 

 

2

A

 

 

 

U

 

 

 

 

 

 

 

F

M

6

 

 

L

 

 

7

1

G

I

Y

O

S

I

D

D

I

N

 

X

 

 

 

 

N

A

X

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

I

 

L

 

 

 

 

4

L

U

T

F

I

Y

 

O

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Yangimavzunimustahkamlash:

Shoirijodigadoirkrossvordyechish

1-guruh uchunsavollar:

1. Navoiyningotasiniismi?

2. Navoiyningforschataxallusi?

3. Navoiyningmashhurasari?

4. Navoiyningustozi?

5. Navoiyningsevgilisi?

6. Navoiyqurdirgan madrasa nomi

7. Navoiyqurdirganxonaqohlardanbiri

 

5


 

 

 

 

 

 

2-guruh uchunsavollar:

1. Navoiytugilganshahar

2. Navoiyningukasi

3. Navoiyningdosti

 

5

 

2

 

 

 

 

 

 

B

 

D

3

 

 

 

 

 

E

 

A

B

 

 

 

 

1

H

I

R

O

T

 

 

 

 

Z

 

V

Y

 

 

 

 

 

O

 

I

Q

6

 

7

 

 

D

 

SH

A

N

 

SH

 

 

4

G

A

R

I

B

I

Y

 

 

 

L

O

Z

 

F

 

 

 

 

I

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

M

 

I

 

 

 

 

 

 

I

 

Y

 

 

 

 

 

 

Y

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

4. Navoiyningtogasi

5. Navoiyqaysimashhurrassomniozhomiyligigaolgan?

6. Navoiyqurdirgan madrasa nomi

7. Navoiyqurdirganxonaqohlardanbiri


 

 

 

 

V. Oquvchilarnibaholashvadarsniyakunlash:

Darssonggidaoquvchilarbeshshartboyichatoplagan "Ragbat va "Jarima kartochkalariekspertguruhitomonidansanaladivagolibguruhaniqlanadi. Guruhazolaridanfaolqatnashganoquvchilaroqituvchitomonidanbaholanadi.

VI. Uygavazifaberish.

Shoirninghayotivaijodiniorganib, uninggazallaridanyodolish.

 

 

O`qituvchi: Azimova N

Ilmiybo`limmudiri:Raximov S

dle

O'xshash

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi Quryazova Fotima ustozning 2-sinflardagi ochiq darsidan lavhalar

Xonqa tumanidagi 10-son umumiy o'rta talim maktabining boshlangich sinf qituvchisi

31.03.17 Tadbirlar
Adabiyot fanidan 6-sinflar uchun ochiq dars taqdimoti

Xonqa tumanidagi 10-son umumiy orta talim maktabining ona tili va adabiyot fani oqituvchisi

18.03.17 Taqdimodlar
Adabiyot fanidan 6-sinflar uchun ochiq dars ishlanmasi

Xonqa tumanidagi 10-son umumiy orta talim maktabining ona tili va adabiyot fani oqituvchisi

18.03.17 Dars ishlanmalar
Ona tili fanidan dars ishlanma

Xonqa tumanidagi 10-son umumiy o`rta ta`lim maktabining Ona tili va adabiyot fani

25.12.16 Yangiliklar
Ochiq dars ishlanmasi

    Xonqa  tumanidagi  10-  umumiy  orta  talim 

21.12.15 Tadbirlar

Chiqish